PURE NATURALS® Disclaimer

Deze website is gemaakt om meer bekendheid te geven aan een aantal natuurlijke geneeswijzen en hun mogelijkheden. De informatie op deze website is dus GEEN persoonlijk therapeutisch advies.

Ook al herkent u bij uzelf een ziektebeeld of een aantal symptomen, dan is het nog onduidelijk of de beschreven therapieën en middelen voor u toepasbaar zijn. Er kunnen contra-indicaties zijn voor bepaalde middelen of therapieën. Ondanks het feit dat er gestreefd is naar uiterste zorgvuldigheid, kunnen teksten fouten bevatten. De informatie op deze website kan het advies van een gekwalificeerde arts of therapeut niet vervangen. Zij beoordelen uw totale individuele situatie.

Pure Naturals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de teksten van deze website, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruik van deze teksten door derden.